Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Od 15.04.2018 rok będzie działać nowa Parafialna strona internetowa: www.cyrylaimetodego-poznan.pl szczegóły

Biuro Parafialne czynne:

we wtorki i środy od godz.

16:00 - 17:00

oraz od
wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. tj. około godz. 19:00.

Maryjo, Matko i Królowo Pokoju, módl się za nami.Maryjo, Matko i Królowo Pokoju, módl się za nami.

Kamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego FranciszkaKamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka

strona Komitetu odbudowy Pomnika Wdzięczności

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 7:30 (od Adwentu do Wielkanocy włącznie o
godz. 8:00); 9:30, 11:00, 12:30 (z wyjątkiem VII i VIII) oraz o 18:30.

MSZE ŚW. W CIĄGU TYGODNIA: rano o 7:30 (w poniedziałki w kaplicy Sióstr
Zmartwychwstanek) oraz o godz. 18:30.

Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, 
którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i orędujęza wszystkimi przed moim Synem Jezusem i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

monitoring pozycji
6:52

 

Wspólnota z Medjugorje

gromadzi się na wspólnej modlitwie w każdy 12 dzień miesiąca  w godzinach od 17.30 – 20.oo. W programie modlitw: różaniec - dwie części,o godz. 18.3o Msza św. oraz od 19.oo – 20.oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

                                        Zapraszamy!

-         na Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawianą w kościele codziennie przed wieczornym różańcem ( 17.50)   

-         Krąg Biblijny !! we wtorki po wieczornej Mszy św. !!

-         do współpracy z redakcją naszego Pisma poprzez przygotowywanie, pisanie artykułów na tematy religijne i budujące świadomość chrześcijańską
 

Medjugorje ...

 

leży w diecezji Mostar na terenie Bośni i Hercegowiny.

Według słów grupy młodych mieszkańców tej miejscowości 24 czerwca 1981 r.

zaczęła im się ukazywać Matka Boża, przekazując przesłania.

Spotkania" te trwają do dzisiaj i są związane nie z miejscem (zdarzają się także poza Medjugorje), ale z osobami wizjonerów. Właśnie niespotykana w historii tego typu zjawisk długotrwałość i brak ich ostatecznego zakończenia są jedną z głównych przyczyn, dla których Kościół katolicki nie wypowiedział się ostatecznie na temat ich nadprzyrodzonego charakteru. Dotychczas Stolica Apostolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r., w myśl którego nie można potwierdzić nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Medjugorje.

Dopóki tak się nie stanie, nie można organizować tam oficjalnych pielgrzymek. Mimo to przybywający do tego miejsca wierni - a jest ich co roku 2 – 2, 5 mln - powinni być otoczeni opieką duszpasterską.

18 stycznia 2014 r. zakończyła swoje prace międzynarodowa komisja badająca domniemane objawienia Matki Bożej, której przewodniczy kard. Camillo Ruini.

O rezultacie jej badań ma poinformować i wydać orzeczenie w tej sprawie Kongregację Nauki Wiary...”.

 

 

JE Ks. abp Henryk Hoser (warszawsko – praski) dla KAI między innymi:

 

Medjugorje okazuje się miejscem charyzmatycznym, do którego ludzie odbywają prywatne pielgrzymki. Faktu, że to miejsce jest tak nawiedzane, nie można pominąć. Chodzi o optymalizację troski duszpasterskiej o tych pielgrzymów – powiedział 2 marca abp Henryk Hoser podczas spotkania z dziennikarzami. Poinformował ich o celach powierzonej mu przez Papieża misji zbadania sytuacji duszpasterskiej w Medjugorje...”. (za KAI nr 10/2017)

 

 

W naszej Parafii istnieje Wspólnota Medjugorska, która spotyka się od wielu lat, 12 dnia każdego miesiąca. Jest to Wspólnota ludzi, która wskazanego dnia podejmuje post o chlebie i wodzie w duchu pokuty. Spotkania odbywają się w kościele a program jest następujący: dwie części różańca św., Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Początek o godz. 17:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

 

(ewentualne zmiany godzin podajemy w bieżących Ogłoszeniach duszpasterskich).

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?