Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuro Parafialne czynne:

we wtorki i środy od godz.

16:00 - 17:00

oraz od
wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około godz. 17.45.

Kamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego FranciszkaKamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka

strona Komitetu odbudowy Pomnika Wdzięczności

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 7:30 (od Adwentu do Wielkanocy włącznie o
godz. 8:00); 9:30, 11:00, 12:30 (z wyjątkiem VII i VIII) oraz o 18:30.

MSZE ŚW. W CIĄGU TYGODNIA: rano o 7:30 (w poniedziałki w kaplicy Sióstr
Zmartwychwstanek) oraz o godz. 18:30.

monitoring pozycji
7:35

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS (PZC) ( z Instrukcji)

1. Podstawę formalno - prawną dla powołania Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) stanowi Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dnia 1997 roku L. dz. 2170/97. Parafialny Zespół Caritas, zwany dalej Zespołem, działa na zasadzie postanowień art. 19 – 33 ww. Statutu Caritas.

2. Celem Zespołu jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom), zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.

3. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące podstawowe zadania:

a) mobilizowanie   wspólnoty   parafialnej do   wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,

b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.

4. Zespół obejmuje swoim działaniem:

a) potrzebujące   opieki   osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,

c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,

d) ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów,

e) osoby przeżywające inne trudności.

5. Zespół, działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W rym celu:

a) uroczyście obchodzi święta związane z miłosierdziem chrześcijańskim: Święto Miłosierdzia Bożego (w II Niedzielę Wielkanocy), bł. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja), św. Antoniego (13 czerwca),  św. Brata   Alberta   (17 czerwca),   NMP Matki Kościoła, św. Wincentego  a Paulo (27 września), św. Szczepana (26 grudnia),

b) swoim przykładem zachęcają wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała,

c) kultywują   parafialne   i   rodzinne   zwyczaje charytatywne, np. Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych, Dzień Seniora, św. Mikołaja, Wigilię, Opłatek itp

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?