Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuro Parafialne czynne:

we wtorki i środy od godz.

16:00 - 17:00

oraz od
wtorku do piątku bezpośrednio po Roratach tj. około godz. 17.45.

Kamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego FranciszkaKamień węgielny pod odbudowę Pomnika Wdzięczności poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka

strona Komitetu odbudowy Pomnika Wdzięczności

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 7:30 (od Adwentu do Wielkanocy włącznie o
godz. 8:00); 9:30, 11:00, 12:30 (z wyjątkiem VII i VIII) oraz o 18:30.

MSZE ŚW. W CIĄGU TYGODNIA: rano o 7:30 (w poniedziałki w kaplicy Sióstr
Zmartwychwstanek) oraz o godz. 18:30.

monitoring pozycji
7:26

Sakrament Eucharystii
SYNOD ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ


533, § 1. Wyrazem najgłębszej czci wobec eucharystii winien być czynny i owocny udział wiernych w Mszy św., częste i godne przyjmowanie komunii św. oraz adorowanie Najświętszego Sakramentu z największą pobożnością.


534, § 1. Niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii zadość czynią ci, którzy biorą w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana zgodnie z wymogami Kościoła.

        § 2 Obowiązek uczestniczenia w Eucharystii spełniają również ci wierni, którzy uczestniczą w Mszy św. wieczornej poprzedzającej niedzielę lub święto nakazane. Za wieczorną należy uważać Mszę św. odprawianą po godz. 16:00.


536,  § 1. Uczestnicy Mszy św. winni zachowywać jednolitą postawę, która jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonej na sprawowaniu świętej liturgii, a także wyraża i kształtuje duchowe przeżycia uczestniczących.


   a/ Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby ... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy św.


   b/ Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego, w czasie homilii, w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii św. i milczenia po niej.


   c/ Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa Oto Baranek Boży; Panie nie jestem godzien; mogą klęczeć lub stać w czasie przyjmowania Komunii św.


       § 2 Osoby w starszym wieku, słabe i chore mogą siedzieć w czasie całej Mszy św.


537 Znakiem pokoju w czasie Mszy św. jest ukłon w stronę najbliższych uczestników lub podanie im ręki. Kapłan może przekazać znak pokoju usługującym lub niektórym wiernym nie opuszczając prezbiterium.


539 § 2. Komunii św. udziela się poprzez podanie Jej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o Komunię św. na rękę należy mu Jej w taki sposób udzielić.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?